Artikel

Elever på erhvervsuddannelserne har en langt højere gennemsnitsalder end gymnasieelever

24-03-2022
Artikel

Kun 19 % af alle erhvervsuddannelser er 18 år eller yngre, når de starter på grundforløb 2 på erhvervsuddannelsen.

Vi har som regel blikket vendt mod de helt unges uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse, når vi forsøger at tage bestik af, hvordan det går med vores mål om at få flere faglærte i fremtiden. Vi har pt. en målsætning om, at 30 % af en ungdomsårgang starter på en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen i 2025.

I dette notat har EVA kortlagt, hvordan aldersfordelingen ser ud på erhvervsuddannelserne ift. de gymnasiale og videregående uddannelser med henblik på at nuancere opfattelsen af erhvervsuddannelserne som ungdomsuddannelser.

Notatet fokuserer på gennemsnitsalderen ved opstart på grundforløb 2 (GF2), da det er her elever, der ikke starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse, i udgangspunktet begynder deres uddannelse.

Hovedresultater

Notatet viser at:

  • 19 % af eleverne på erhvervsuddannelserne er 18 år eller under, når de starter på GF2. Til sammenligning er 93 % af eleverne på de gymnasiale uddannelser 18 år eller under, når de starter i 1.g eller 1. hf.
  • På tværs af alle erhvervsuddannelser er gennemsnitsalderen 25 år ved opstart på GF2. Til sammenligning er de studerendes gennemsnitsalder 24 år, når de starter på de videregående uddannelser.
  • De tre erhvervsuddannelser, hvor den største andel elever er 18 år eller under, når de starter på GF2, er entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (68 %), landbrugsuddannelsen (54 %) og lastvognsmekaniker (52 %)
  • De yngste og ældste elever har lavest sandsynlighed for at falde fra GF2, ikke at være startet på deres hovedforløb et år efter afsluttet GF2 og for at falde fra deres hovedforløb inden for det første år.

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse