Aldersfordeling blandt elever på erhvervsuddannelserne

23-03-2022

I denne minianalyse kortlægger EVA aldersfordelingen på erhvervsuddannelserne set ift. de gymnasiale og videregående uddannelser
med henblik på at nuancere opfattelsen af erhvervsuddannelserne som ungdomsuddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse