Artikel

Sådan spinder I den røde tråd mellem fagene på eux

29-06-2020
Artikel

Det er en vigtig – og udfordrende – opgave at skabe synergi mellem de gymnasiale – og erhvervsrettede fag på eux. Eux-lærer og ph.d. Thomas Palmelund Johansen fortæller, hvordan han arbejder med at skabe en rød tråd i undervisningen.

”På andre gymnasiale uddannelser arbejder eleverne med problemstillinger, der er praksisnære. Hos os arbejder de med praksis. Vi tager fat i virkeligheden. For det er det, som motiverer eleverne.”

Sådan lyder det fra Thomas Palmelund Johansen, der er uddannet elektriker og ph.d. og i dag underviser elever i samfundsfag og dansk på eux på TEC. Thomas Palmelund Johansen er dybt optaget af at skabe sammenhæng mellem de gymnasiale og de erhvervsrettede fag.

”Synergi hos os handler blandt andet om, at eleverne bruger metoder fra gymnasiefagene til at reflektere akademisk over deres erfaringer fra de erhvervsspecifikke fag og opgaver fra deres lærepladser. Det er her, vi møder vores elever.”

”Hensigtsmæssig helhed” en sjælden oplevelse

Sammenhængen mellem de gymnasiale- og de erhvervsfaglige fag er ikke bare et væsentligt projekt for Thomas Palmelund Johansen. Det er lovbestemt, at eleverne skal opleve en såkaldt ”hensigtsmæssig helhed” mellem fagene i deres eux-uddannelse. Og det gør de langt fra altid i dag. Det viser en evaluering fra Rambøll og NCE, som har dannet afsæt for inspirationskataloget ”Rammer for styrket faglig synergi i eux-forløb”, udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Seniorkonsulent Anne Katrine Kamstrup, der har stået bag inspirationskataloget og en række udviklingsforløb for skolerne, forklarer:

”Evalueringen af eux fra Rambøll viser, at eleverne ikke altid oplever sammenhæng i deres eux-uddannelse. I vores inspirationskatalog kommer der nogle bud på, hvordan skolerne kan arbejde med at løse den udfordring.”

Forskellige matrikler og undervisningstraditioner

En af barriererne i forhold til at skabe sammenhæng er, at lærerne har svært ved at organisere et samarbejde på tværs af fag og fagområder. De har på en del skoler til huse på forskellige matrikler, har ingen naturlig kontakt over frokosten eller andre samarbejdsflader. Og har desuden forskellige undervisningstraditioner, fortæller Anne Katrine Kamstrup.

”Det kræver en ekstra indsats at få de to verdener til at mødes. Men de skoler, hvor det lykkes, oplever, at eleverne får en stærkere identitet som eux-elever og det øger deres motivation for at gennemføre uddannelsen,” siger seniorkonsulenten og peger på en række tiltag, der kan hjælpe til at forstærke synergien mellem fagene. Som fx nedsættelse af en eux-koordinator, der sikrer sammenhæng i skemalægningen, at lærerne samarbejder i teams om tilrettelæggelse af undervisningen, bruger de samme begreber, indimellem er fysisk til stede under hinandens forløb – og tager udgangspunkt i eleverne virkelighed.

Håndværkeridentitet og Det moderne gennembrud

Det nikker Thomas Palmelund på TEC genkendende til. I sin danskundervisning af elektrikere gør han meget ud af at tage afsæt i elevernes virkelighed.

”Når jeg starter et hold siger jeg: nu tager jeg udgangspunkt i jeres fag og hvor det kommer fra. Fx starter vi op med Det moderne gennembrud, og taler om identitet og hvad det vil sige at blive håndværker. Vi taler om, at den proces, eleverne skal til at gennemgå er en del af deres identitetsdannelse, en del af overgangen fra ung til voksen og til selvstændighed. Og vi læser litteratur, der tematiserer overgange i livet.”

Faglig kommunikation i EO-forløb

Thomas Palmelund Johansen sørger også for at koble undervisningen i dansk direkte til el-faget.

”Når jeg spørger eleverne om, hvad de forventer af dansk, siger de tit, at det handler om at kommunikere præcist, korrekt og fyldestgørende. Så laver vi et forløb om faglig kommunikation, hvor de skal formidle det produkt, de laver i el-fag,” siger Thomas Palmelund Johansen, der sammen med el-læreren har lavet faglig kommunikation til et EO-forløb, hvor eleverne skal reflektere over deres formidling.

Lytter med i hinandens timer

Eux-læreren erkender, at han er heldigt stillet, da elevernes el-lærer er ansat i samme eux-afdeling og dermed på samme matrikel, som han selv. Det letter kommunikationsvejene og muliggør et tæt samarbejde.

”Jeg kan se, at mine kolleger, der arbejder med fagretninger, som ligger i en anden afdeling, og somme tider i en anden bygning, på en anden adresse, er langt mere udfordrede, siger Thomas Palmelund Johansen, der også selv har overværet el-lærerens timer og lyttet med, når eleverne præsenterer deres produkter. Ligesom el-læreren har siddet med i dansk og læst den samme litteratur som eleverne.

”Man skal være med i hinandens timer for at kunne skabe synergi. Og det gælder ikke bare i samarbejdet mellem el-læreren og mig. Vi har også siddet med i lektioner med matematik- og engelsklæreren og haft virkelig gode oplevelser ved at kunne fungere som et team omkring vores klasse,” siger Thomas Palmelund Johansen og uddyber:

”Fx har vi skabt flere forløb, som har passet godt sammen tematisk, og vi har talt om, hvad vi forventer af kompetencer hos eleverne. Hvad det fx vil sige at være analytisk. At vi har et fælles sprog gør det lettere for elever at navigere, og de har en forståelse af, at de får en samlet uddannelse.”

Vær tydelig i forventningerne til hinanden

Noget af det, som Thomas Palmelund Johansen har lært undervejs i samarbejdet med sine kolleger er, at det er vigtigt at være tydelig i sine forventninger til, hvad man hver især skal og kan bidrage med.

”Når man henvender sig til faglærerne skal man være klar på, hvad man selv vil opnå. Det behøver ikke at handle om konkrete forløb, men kan også handle om, hvordan vi motiverer en klasse, eller hvilke kompetencer vi skal træne dem i. Og så skal vi minde os selv om at sige det højt, så de forstår, at det er kompetencer, der gør sig gældende på tværs af fag,” siger han og noterer til sidst, at et tæt og ambitiøst samarbejde kun kan foregå med opbakning fra ledelsen.

”En skole skal have ambitioner med eux. De personer, der skal bære det, skal kunne mærke, at de skaber noget nyt og blive bekræftet i, at de har opbakning, for at kunne drive det.”

Få mere inspiration til, hvordan I kan skabe faglig synergi hos jer, i Inspirationskataloget

Relateret indhold

En del af:

EUX

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse