Rammer for at styrke faglig synergi i eux-forløb

14-01-2020

Dette katalog præsenterer inspiration til, hvordan skoler med eux-forløb kan forbedre rammerne for arbejdet med at styrke den faglige synergi på tværs af fag i eux-forløb. Kataloget giver inspiration til at organisere, tilrettelægge og gennemføre eux-forløb.
Kataloget henvender sig primært til ledere og koordinatorer på uddannelser med eux-forløb, som gerne vil have inspiration til, hvordan de kan tilrettelægge forløbene, så den faglige synergi styrkes. Kataloget kan også anvendes af lærere, som gerne vil have inspiration til at skabe et godt samarbejde på tværs af fagligheder og til at gennemføre et godt og sammenhængende eux-forløb for eleverne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: www: 978-87-7182-361-5

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

EUX

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse