Artikel

Efter corona bruger erhvervsuddannelserne langt flere digitale hjælpemidler i undervisningen

20-09-2022
Artikel Ungdomsuddannelse

Lærerne på erhvervsuddannelserne har i høj grad taget digitale hjælpemidler til sig i undervisningen, og de har lyst til endnu mere.

Lærerne på erhvervsuddannelserne er den gruppe af lærere på ungdomsuddannelserne, der i højest grad oplever, at nedlukningen i forbindelse med covid-19-pandemien har sat skub i, hvor meget de bruger digitale teknologier i undervisningen.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut, der har kortlagt, hvordan lærere på ungdomsuddannelserne anvender digitale hjælpemidler efter corona.

Analysen viser, at 42 % af erhvervsuddannelseslærerne oplever, at nedlukningen har betydet, at de i højere grad anvender digitale teknologier i undervisningen. Det samme gælder for 25 % af lærerne på de gymnasiale uddannelser.

Samtidig har lærerne på erhvervsuddannelserne fået lyst til mere: 52 % af lærerne vil gerne i endnu højere grad anvende digitale teknologier i deres undervisning. Det samme ønsker 27 % af lærerne i det almene gymnasium eller hf, og 39 % af lærerne på hhx og htx.

Tal fra undersøgelsen

  • Efter corona anvender 30 % af lærerne på eud og eux Skype eller lignende til at kommunikere med deres elever. Det samme gælder 13 % af lærerne på stx og hf og 23 % af lærerne på hhx og htx.
  • 33 % af lærerne på eud anvender digitale teknologier til at tilgodese elevernes forskellige måder at lære på. Det samme gør 18 % af lærerne på stx og hf og 19 % af lærerne på hhx og htx.

Nogle trives bedre virtuelt

At lærerne på erhvervsuddannelserne har taget de digitale redskaber i undervisning til sig, skyldes flere ting, forklarer seniorkonsulent Marie Seliger, der står bag undersøgelsen.

”Mange lærere erfarede under nedlukningen, at nogle elevtyper faktisk trivedes bedre i den virtuelle undervisning. Derudover kan virtuel undervisning være en god mulighed for de elever, som bor langt væk fra deres uddannelsesinstitution, hvilket oftere er tilfældet for elever på en erhvervsuddannelse end i gymnasiet,” siger Marie Seliger.

”Endelig er der de pædagogiske fordele ved det digitale, fx at kunne optage en instruerende video, som eleverne kan gense, hvilket frigiver lærerens tid til andre ting – fx til at give feedback,” siger Marie Seliger.

”Virtuel undervisning være en god mulighed for de elever, som bor langt væk fra deres uddannelsesinstitution, som oftere kan tilfældet på en erhvervsuddannelse end i gymnasiet"

Brugen af videoopkald er steget markant

EVA’s undersøgelse viser, at det især er måden, lærerne kommunikerer med eleverne på, der har ændret sig efter nedlukningen.

Før corona sagde 3 % af eud-lærerne, at de bruger videoopkald (fx Skype eller Teams) til at tale med eller undervise deres elever. Efter corona er det 30 % af lærerne. Til sammenligning anvender 13 % af lærerne på hf og stx og 23 % af lærerne på hhx og htx video til at kommunikere med eleverne i dag.

Mange formål med de digitale hjælpemidler

Lærerne bruger digitale teknologer i undervisningen af mange grunde, især til at variere undervisningen.

Erhvervsuddannelseslærerne skiller sig igen ud her. For det første bruger 33 % af lærerne teknologien til at imødekomme elevernes forskellige måder at lære på, det samme formål har blot 18 % lærerne i gymnasiet. For det andet bruger 26 % af eud-lærerne teknologier til at gøre det muligt at løse opgaver på mange niveauer.

”Erhvervsuddannelser skal imødekomme behovene hos en mere varieret elevgruppe end gymnasiet, og det er nok det, vi ser afspejlet i den måde, hvorpå lærerne anvender de digitale hjælpemidler,” siger Marie Seliger.

Fakta om analysen

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.420 lærere på ungdomsuddannelserne gennemført i efteråret 2021 (dvs. lige efter genåbningen efter anden nedlukning). De samme lærere har også besvaret et enslydende spørgeskema i 2020 lige før første nedlukning i forbindelse med covid-19-pandemien). I 2020 besvarede 2496 lærere spørgeskemaet.

Relateret indhold

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse