Artikel

Hovedresultater af undersøgelsen af erhvervsskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19

15-02-2021
Artikel Ungdomsuddannelse

I denne undersøgelse, EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, kan du blive klogere på, hvordan elever, lærere og ledere oplevede den første nedlukning i foråret 2020. Her er hovedresultaterne.

  • Størstedelen af de adspurgte elever vurderer, at deres læringsudbytte og motivation for læring var lavere i nedlukningsperioden sammenlignet med normalt. Dog angiver hver fjerde elev, at de var mere motiverede end normalt. Det gælder især, viser kvalitative interview, de mere tilbageholdende elever og elever med angst, som havde det bedre under nedlukningen.
  • Nedlukningsperioden har påvirket elevernes trivsel i meget forskellig grad. For nogle elever har perioden været en udfordring på grund af begrænsningerne i den sociale kontakt. For andre elever har perioden bidraget til øget trivsel.
  • Nedlukningsperioden påvirkede erhvervsuddannelser forskelligt. På nogen uddannelser var det muligt at gennemføre det meste af undervisningen virtuelt. På andre uddannelser var det ikke muligt. Dette gjorde sig især gældende på tekniske uddannelser med meget praktisk undervisning.
  • I nedlukningsperioden blev en stor del af den praktiske undervisning udskudt, og genåbningsperioden blev derfor især brugt til at styrke elevernes praktiske kompetencer.
  • Variation i den virtuelle undervisning under nedlukningen var vigtig for elevernes motivation. Lærerne udviklede deres undervisning undervejs i perioden til at blive mere varieret og indebære mindre sammenhængende tid foran skærmen for eleverne.
  • Nødundervisningsperioden har bidraget positivt til lærernes digitale kompetencer og har medvirket til, at skolerne er blevet opmærksomme på at klæde elever og lærere på til at anvende skolens digitale læringsplatform.
  • 45 % af eleverne vurderer, at de i nedlukningsperioden fik mindre feedback end ellers af lærerne, på trods af at lærerne for deres del vurderer, at de har været i stand til at give mere systematisk og tydelig feedback end ellers.

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse