Artikel

"Det er nemmere at gå under radaren, når den daglige kontakt er væk"

26-01-2021
Artikel Ungdomsuddannelse

Mercantecs normale trivselsarbejde med fx bedsteforældre- og mentorordning er sat ud af drift. Se hvordan trivselskonsulenter har arbejdet på højtryk for at skabe trivsel blandt eleverne på trods af hjemsendelse.

Kim Munksgaard er trivselskonsulent på Mercantec i Viborg. På det seneste har han haft travlt, fordi han har skullet hjælpe sine elever gennem restriktioner og nedlukninger.

Tiden har budt på hjemmebesøg hos eleverne, dialog med lærerne om, hvilke elever der tjekker ud fra onlinefællesskab (og forsøg på at få fat i dem igen). Og hertil kommer arbejdet med at få onlineundervisningen til at fungere for både htx- og eud-eleverne.

Nedlukningen har været hård for eleverne, fortæller Kim Munksgaard, fordi de er blevet frataget et fællesskab, som de måske ikke engang kendte betydningen af, før det var væk.

Og Kim Munksgaard kan ikke som udgangspunkt genkende, at der også skulle være en positiv side ved den virtuelle undervisning – ud over at de mere tilbageholdende elever måske får lidt større mulighed for at ytre sig ved skærmundervisning.

”Men for mange elever, især de mere sårbare, udgør skolen omdrejningspunktet i tilværelsen og klassekammerater og lærere er faktisk også deres primære sociale omgangskreds. Og det er stort set væk p.t.,” fortæller Kim Munksgaard.

Tjekke ud af onlinefællesskabet

For at holde øje med elevernes trivsel er lærerne på Mercantec meget opmærksomme på, om de oplever, at elever ’tjekker ud’ af onlinefællesskaberne.

Uden den faste struktur i fremmødet er det nemlig nemt at få vendt om på dag og nat og misse onlineundervisningen:

”Jeg har en aftale med kontaktlærerne om, at de skal bringe det videre til os trivselskonsulenter, hvis de oplever det, så vi kan tage kontakt til eleverne med det samme.”

”Det ér nemmere at gå under radaren, når den der daglige face to face-kontakt er væk. Men jeg oplever, at lærerne er hurtige til at spotte det,” siger Kim Munksgaard, som heller ikke vurderer, at Mercantecs frafald er gået synderligt i vejret under coronatiden.

”Det ér nemmere at gå under radaren, når den der daglige face to face-kontakt er væk.

Bruger nødbekendtgørelsen

Mange af Mercantecs normale hjælpeforanstaltninger, der kan øge trivslen, er sat ud af drift eller kører på meget lavt blus under nedlukningen. Det er fx brug af ’bedsteforældre’, eleverne kan tale med i hverdagen på uddannelsen, mentorordninger, fredagscafeer og samtalegrupper for ensomme unge etc.

Ved de helt særligt sårbare elever bruger Mercantec derfor nødbekendtgørelsen, så der er mulighed for at kalde eleverne ind til ugentlige individuelle samtaler med trivselskonsulenterne.

”Her aftaler vi med dem, hvad der skal til, for at de har det godt. Det er kan fx være, at de får besøg af os trivselskonsulenter derhjemme, så vi fx kan gå ture sammen,” siger Kim Munksgaard.

”Vi har jo fundet ud af hen ad vejen, hvor stor en rolle det sociale spiller. Det tror jeg har overrasket nogle af de unge.”

For mange unge handler det om, at de har et behov for de fysiske møder, fordi alle andre tilbud er faldet fra – ingen fritidsaktiviteter, bif-ture eller fester.

”Vi har jo fundet ud af hen ad vejen, hvor stor en rolle det sociale spiller. Det tror jeg har overrasket nogle af de unge.”

Rammer både htx- og eud-elever

Hjemsendelsen rammer både trivslen hos de gymnasiale elever og eud-eleverne, men htx-eleverne har bedre forudsætninger for at håndtere virtuel undervisning, og deres læringsforløb er ikke afhængige af et fysisk sted som et værksted, vurderer Kim Munksgaard.

”Det går jo hårdest ud over de elever, der har det bedst med at have tingene i hænderne. Hvis man vil være mekaniker, er det desuden ret intensive forløb, og man skal lære meget på kort tid. Og når eleverne bliver usikre på, om de gør det rigtige, så kræver det altså mod at sidde i et onlinefællesskab og sige, at man er bagud.”

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse