Studiemotivation blandt førsteårsstuderende på de videregående uddannelser

31-01-2024

Dette notat formidler resultaterne af en undersøgelse af udviklingen i studerendes studiemotivation over det første studieår på de videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-718-7 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse