Magasinet EVA TEMA 28: Køn og deltagelsesmuligheder

28-02-2024

Magasinet bringer nyt fra forskning om betydningen af køn i dagtilbud og giver bud på greb, pædagogisk personale kan bruge i praksis for at arbejde for, at alle børn tilbydes lige deltagelsesmuligheder – uafhængigt af deres køn.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Læs artikler fra magasinet

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte
Magasiner

EVA TEMA

Her kan du finde alle numre af magasinet EVA TEMA