Kommunernes indsatser for at sikre nok pædagoger i vores daginstitutioner

25-04-2024

Kortlægning af kommunernes indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN:  978-87-7182-733-0 (pdf)

Opdragsgiver: EVA og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger

Denne udgivelse er lavet som et led i et samarbejde med ovennævnte fond. Fonden har doneret midler til, at EVA har kunnet lave denne udgivelse. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når vi modtager fondsdonationer

Relateret indhold

En del af:

Rekruttering

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse