Indhold og kvalitet i fritids- og klubtilbud

23-10-2023

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Lederne af danske fritids- og klubtilbud svarer på, hvordan tilbuddene pædagogisk arbejder med børn og unge.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-694-4 (pdf)

Opdragsgiver: Danmark Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole