Centrale pointer om indhold og kvalitet i fritids- og klubtilbud

23-10-2023

Formidlingsproduktet præsenterer centrale pointer fra Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af indhold og kvalitet i danske fritids- og klubtilbud.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-694-4 (pdf)

Opdragsgiver: Danmark Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn