Praksisfaglig undervisning

13-11-2023

Med praksisfaglige undervisningsformer kan man skabe en mere nuanceret og varieret undervisning. Men hvordan kan praksisfaglig undervisning se ud på tværs af skolens fag? Det kan du få svar på i dette inspirationskatalog, hvor konkrete undervisningsforløb og erfaringer fra fire grundskoler bruges til at vise, hvordan en mere praktisk og varieret undervisning kan tage sig ud og være med til at styrke elevernes motivation og faglige udbytte.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-698-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

En del af:

Praksisfaglighed

Thomas Rørbeck Nørreby
Chefkonsulent
Grundskole