De unges perspektiver på stx

01-11-2023

I denne undersøgelse ser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nærmere på eleverne på stx og tegner et nuanceret portræt af de perspektiver, muligheder og udfordringer, som de unge, der vælger en stx, oplever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-693-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Natalie Blix Flagstad
Konsulent
Ungdomsuddannelse