De unges blik på stx

01-11-2023

Analysen opsummerer hovedpointerne af undersøgelsen "De unges perspektiver på stx. 15 elevers oplevelser af det almene gymnasium".

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Natalie Blix Flagstad
Konsulent
Ungdomsuddannelse