Kortlægning af trivsel på universiteterne

08-05-2023

Dette notat beskriver selvrapporteret trivsel blandt universitetsstuderende på første år i foråret 2022. I notatet måler vi universitetsstuderendes oplevede trivsel på baggrund af validerede mål. Den oplevede trivsel har bl.a. betydning for de studerendes studiemotivation og frafaldsrisiko.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-653-1 (pdf)

Opdragsgiver:  DJØF

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse