Undersøgelse af kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR)

21-06-2023

Rapporten giver et overblik over karakteren og omfanget af de udfordringer, der opleves i kommunernes PPR, og i samarbejdet mellem skolerne og PPR. Undersøgelsen giver en forståelse af, hvad der ligger bag udfordringerne, herunder eventuelle uhensigtsmæssige strukturelle forhold, rammer eller ressourcer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: (www) 978-87-7182-682-1

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

PPR

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole