De didaktiske principper for FGU i praksis

24-01-2023

Kataloget illustrerer, hvilke dilemmaer og løsninger FGU-institutioner oplever, når de skal arbejde med de 15 didaktiske principper for FGU's læringsmiljø.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: www: 978-87-7182-659-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse