Pilotevaluering af kurset ”Godt igennem uddannelse"

20-02-2023

”Godt igennem uddannelse” er et kursus, der tilbydes elever på ungdomsuddannelser, der har symptomer på angst, stress og/eller depression. I dette notat samler EVA op på erfaringerne fra en pilotafprøvningsfase, der er gennemført på seks skoler. Notatet er den første af to afrapporteringer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: (www) 978-87-7182-661-6

Opdragsgiver: Komiteen for Sundhedsoplysning

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Særlige tilbud

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse