Midtvejsevaluering for Copenhagen Honours College for Sygeplejersker (CHC-S)

14-12-2023

Københavns Professionshøjskole (KP) har udviklet talentprogrammet Copenhagen Honours College i Sygepleje (CHC-S). I denne rapport præsenterer vi midtvejsevalueringens hovedresultater, de foreløbige vurderinger af CHC-S-programmets virkninger samt anbefalinger til tilpasninger af programmet fremadrettet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-703-3

Opdragsgiver: Københavns Professionshøjskole

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Luna Hurvig Møller (orlov)
Konsulent
Videregående uddannelse