EVA's førsteårsundersøgelse på de videregående uddannelser

21-12-2023

EVA’s enhed for videregående uddannelser har i perioden 2016 til 2022 årligt gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt studerende, som er optaget på en videregående uddannelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Fremadrettet udsendes førsteårsundersøgelsen dog hvert andet år (lige år). I dette metodenotat kan du læse, hvordan undersøgelsen gennemføres.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-714-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse