Børneperspektiver på deltagelsesmuligheder i leg

13-12-2023

Hvad er børn optaget af, når de leger, og hvornår oplever børn at have de bedste muligheder for at deltage i leg med andre børn? Det har EVA undersøgt og præsenteret i denne rapport.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-706-4 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn