Evaluering af Akademiet for Samfundsengagerede Unge

22-09-2022

I denne rapport præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af evalueringen af Akademiet for Samfundsengagerede Unge (ASU). ASU-ordningens overordnede formål er at styrke civilsamfundet ved at understøtte unges samfundsengagement.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN:  978-87-7182-640-1

Opdragsgiver: Ungdomsbureaet med finansiering fra Tuborgfondet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Anne Nissen Bonde (orlov)
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse