Demokratisk selvtillid hos elever i gymnasiet

06-09-2022

Ungdomsuddannelserne spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe rum, hvor børn og unge kan øve sig i deres demokratiske færdigheder og udvikle sig til borgere, der er klædt på til at indgå aktivt i et demokratisk samfund. Dette magasin sætter fokus på, hvordan man kan gå til den opgave på de gymnasiale uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-635-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Læs artikler fra magasinet

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse