Kort fortalt. Erfaringsopsamling: Elevernes læring og trivsel i grundskolen under covid-19-pandemien

18-05-2022

EVA’s undersøgelse indikerer, at knap to år med gentagne nedlukninger og genåbninger af grundskolerne som følge af covid-19-pandemien har haft negativ betydning for elevernes faglighed og trivsel.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole