Evaluering af AMU-udbydernes arbejde med basale færdigheder

05-05-2022

I rapporten ser EVA på, hvordan flere AMU-deltagere kan få styrket deres basale færdigheder, herunder gennem deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU) og/eller kurserne AMU-dansk og AMU-matematik.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-619-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse