Erfaringsopsamling: Elevernes læring og trivsel i grundskolen under covid-19- pandemien

18-05-2022

Med denne undersøgelse giver Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) et indblik i, hvordan de danske skoler i efteråret 2021 har vurderet, at det står til fagligt og trivselsmæssigt med eleverne i grundskolen efter mere end halvandet år præget af kortere og længere perioder med nødundervisning som følge af covid-19-pandemien.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-604-3 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole