Øget motivation og reduktion af fravær

21-06-2022

Skolefravær kan have stor betydning for elevers skolegang og generelle trivsel både på kort og på lang sigt. Denne rapport bidrager med viden om, hvordan kommuner og skoler arbejder med fravær hos folkeskolens udskolingselever og beskriver konkrete indsatser til at håndtere fravær.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-626-5

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole