Indsatsbeskrivelse for Er du på vej? - Beskrivelse af en indsats udviklet i Køge Kommune

20-06-2022

Dette notat udfolder indsatsen Er du på vej?, som er et udviklingsarbejde, Køge Kommune igangsatte i 2019 for at øge elevernes motivation, give dem et stærkere tilhørsforhold til skolen og derigennem nedbringe elevernes fravær. Notatet er en del af undersøgelsen Øget motivation og reduktion af fravær.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-627-2

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole