Redskab til udvikling af struktur og organisering i undervisningen

07-02-2022

Her får I et udviklings- og arbejdsredskab til den fagligt nysgerrige lærer eller lærerteam, som kan bruges til at stille skarpt på struktur og organisering i jeres undervisning. Redskabet består af et guide til kollegial observation og et spørgeskema til eleverne.
Med redskabet kan I stille skarpt på struktur og organisering i jeres undervisning gennem fokus på bl.a. opstart og afslutning, variation og fremdrift, tidsstyring og differentiering.
Redskabet kan det give jer værdifuldt indblik i, hvordan undervisningen tager sig ud fra hhv. elevers og kollegaers perspektiver, og give anledning til refleksion og udvikling.
Redskabet er i øjeblikket kun tilgængeligt som pdf, men vi håber på på sigt at kunne lave en digital løsning til spørgeskemaet til elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: www: 978-87-7182-573-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole