Redskab til udvikling af interaktion i undervisningen

07-02-2022

Her får I et udviklings- og arbejdsredskab til den fagligt nysgerrige lærer eller lærerteam, som kan bruges til at stille skarpt på interaktionen i undervisningen. Redskabet består af et guide til kollegial observation og et spørgeskema til eleverne.
I kan bruge redskabet til at stille skarp på interaktionen i jeres undervisning gennem bl.a. tydelig kommunikation, spørgsmålsorienteret dialog, fastholdelse af engagement og formativ feedback.
Redskabet er ikke et måleredskab, og det kan derfor ikke bruges til at måle, hvor god undervisningen er. Derimod kan det give et værdifuldt indblik i, hvordan undervisningen tager sig ud fra hhv. elevers og kollegaers perspektiver, samt give anledning til refleksion og udvikling.
Redskabet er i øjeblikket kun tilgængeligt som pdf, men vi håber på sigt, at kunne lave en digital løsning til spørgeskemaet til elever. Har du brugt redskabet?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: www: 978-87-7182-572-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole