Videregående uddannelsers arbejde med studiemiljø

20-04-2022

Denne rapport handler om, hvordan videregående uddannelsesinstitutioner organiserer deres arbejde med at tilrettelægge studiemiljøer, og hvilke strategier uddannelsesledelser anvender for at skabe gode studiemiljøer for de studerende. Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt uddannelses- og studieledere på 13 forskellige videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-614-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse