Studerendes oplevelser af studiemiljøet på de videregående uddannelser

20-04-2022

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af førsteårsstuderendes oplevelser af aspekter af det fysiske og sociale studiemiljø på videregående uddannelser - fx relationer til undervisere og medstuderende, tilgængelighed af faciliteter etc.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-613-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse