Gruppearbejde på de videregående uddannelser

20-04-2022

Rapporten sætter fokus på de studerendes erfaringer med studiegrupper i deres første studieår på de videregående uddannelser. Rapporten giver viden om, hvilke studiegrupper de studerende typisk deltager i, og hvad de bruger grupperne til.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-614-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse