Nye studerendes deltagelse i sociale fællesskaber på studiet

06-09-2021

Denne rapport handler om, hvordan nye studerende oplever og deltager i det sociale fællesskab i studiestarten. Rapporten bygger på kvalitative interview med studerende på erhvervsakademier og professionshøjskoler i efteråret 2020. Fokus er lagt på en gruppe af studerende, som kan have svært ved at blive en del af fællesskabet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-558-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Studiestart

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse