Kommunale rammer, PPR og pædagogers arbejde i grundskolen under covid-19- pandemien

24-11-2021

Denne rapport belyser erfaringer med nødpasning, nødundervisning og Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) under covid-19-pandemien. Rapporten er gennemført på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) med det formål at samle og lære af de erfaringer, som kommunale forvaltninger, PPR samt pædagoger og SFO-ledere har gjort sig under perioder med nedlukning og gradvis genåbning som følge af covid-19-pandemien i forår og forsommer 2020 og vinteren 2021.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-562-6 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole