Elevernes oplevelse af de tekniske eux-forløb

22-11-2021

Undersøgelsen giver et indblik i, hvad der karakteriserer elever på erhvervsuddannelser med eux sammenlignet med elever på de ordinære erhvervsuddannelser på de samme uddannelser. Den belyser også, hvilke bevæggrunde eux-eleverne har for at vælge en erhvervsuddannelse med eux, og hvordan eleverne oplever eux-forløbene.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-570-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

EUX

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse