Opsamling af erfaringer gjort under COVID-19 i danske dagtilbud - april til juni 2020

24-03-2021

I denne rapport kan du blive klogere på de erfaringer og den læring, der har fundet sted på dagtilbudsområdet under COVID-19. Rapportens formål er at bidrage til den fortsatte udvikling på området og for den fremadrettede håndtering af COVID-19.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-501-5

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn