Inspiration til fraværsarbejdet på hf

17-03-2021

Elevfraværet på hf er højere end på andre gymnasiale uddannelser. Dette hæfte giver inspiration til, hvordan I som skole kan arbejde med nedbringelse af fravær, samtidigt med at I tager højde for en elevgruppe præget at stor diversitet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-386-8

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn