Fraværsarbejde på hf - Erfaringsopsamling fra FoU-projekt

17-03-2021

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i efteråret 2018 igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt (FoU-projekt), hvor ni skoler der udbyder hf, arbejder med at anvende fraværsdata som udgangspunkt for at nedbringe hf-elevers fravær og forbedre studiekulturen. STUK har bedt EVA om at stå for opsamling på erfaringer fra FoU-projektet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-381-3

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn