Vejledning til ufaglærte voksne i beskæftigelse

11-05-2021

I denne undersøgelse har EVA undersøgt ufaglærte voksnes overvejelser og valg om uddannelse og arbejdsliv samt hvilken rolle vejledning her har spillet. Vi har spurgt en række ufaglærte, hvad der har betydning for, om de modtager vejledning, og hvilket udbytte de har af den vejledning, de modtager.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-533-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse