Undersøgelse af anvendelse af erhvervspraktik i folkeskolen

28-05-2021

Undersøgelsen belyser, hvordan skolerne arbejder med at give elever i 8. og 9. klasse udbytterige praktikophold,, og hvad lærere, ledere og vejledere oplever, praktikken bibringer eleverne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-500-8

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Erhvervspraktik

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse