Virksomheders brug og vurderinger af AMU - 2021

28-06-2021

Rapporten formidler resultaterne af EVA's undersøgelse af virksomheders brug og vurderinger af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i perioden fra 2007 til 2021. Særligt udviklingen fra 2019 til 2021 forekommer interessant i lyset af en række tiltag fra VEU-trepartsaftalen 2017, som skulle styrke aktiviteten samt kvaliteten af AMU.
EVA har tidligere lavet tilsvarende undersøgeler i 2007, 2011, 2015 og 2019.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-516-9

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Virksomheder og AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse