Fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse

21-06-2021

I denne rapport belyser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udviklingen i andelen og antallet af erhvervsuddannede, som påbegynder en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse inden for de første to år efter færdiggørelse af deres erhvervsuddannelse. Vi beskriver også, hvad der karakteriserer de erhvervsuddannede, der påbegynder en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Rapporten fokuserer på udviklingen i perioden 2010-19.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-543-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Sonja Marie Staffeldt
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse