AMU som indgang til styrkede basale færdigheder

02-06-2021

I dette notat kan du læse om EVA's undersøgelse af udviklingen i aktiviteten på AMU-kurser målrettet styrkede læse-, skrive- og regnefærdigheder fra 2008 til 2019.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-534-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse