Inspiration til fagligt samspil på stx

01-07-2021

Materialet giver dig, der er leder eller lærer på stx, inspiration til, hvordan fagligt samspil kan organiseres. Du får viden om faldgruber og potentialer i arbejdet med fagligt samspil og et indblik i, hvilke erfaringer andre gymnasier har gjort sig.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-544-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn