Spørgeskema til måling af undervisningskvalitet på de videregående uddannelser

26-01-2021

Vil I blive klogere på kvaliteten af jeres uddannelse? Danmarks Evalueringsinstitut har udviklet og valideret et spørgeskema, der måler de studerendes oplevelse af syv centrale aspekter af undervisning. Fem aspekter vedrører undervisningen/underviserne, mens to aspekter vedrører den feedback, de studerende modtager fra underviserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-480-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse