Måling af undervisningskvalitet på de videregående uddannelser

26-01-2021

Rapporten viser, at det er muligt at måle de studerendes oplevelse af en række centrale aspekter af undervisning med syv korte skalaer.
På den baggrund kan EVA stille nogle konkrete måleredskaber til rådighed for institutioner, der ønsker at følge de studerendes oplevelse af kvaliteten af undervisningen på deres uddannelser. De syv skalaer kan fx anvendes til at databasere arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-481-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse