Kortlægning af obligatorisk læringstilbud

12-01-2021

Denne kortlægning afdækker kommunernes foreløbige erfaringer med obligatorisk læringstilbud. 1. juli 2019 trådte reglerne om obligatorisk læringstilbud i kraft. Reglerne betyder, at alle 1-årige børn bosat i udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud, skal optages i et ugentligt 25-timers obligatorisk læringstilbud. Kortlægningen indeholder bl.a. en opgørelse af antallet af børn i obligatorisk læringstilbud og dagtilbudslederes erfaringer med den konkrete tilrettelæggelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-466-7

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn