Grundskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19- pandemien

15-02-2021

Rapporten belyser de erfaringer, som skoleledere, lærere og elever i grundskolen har gjort sig i forbindelse med den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020. Erfaringsopsamlingen på grundskoleområdet har fokus både på nødundervisningens styrings- og ledelsesmæssige rammer og organisering og pædagogik.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-484-1 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole